??? ImgAlt ???

Contact

E.ON Energie România

Sediul social: Mureş, Târgu Mureş, Justiţiei nr.12, 540069

Nr. Înregistrare Registrul Comerţului: RO J26/1194/02.07.2007

CUI: 22043010

Capital social subscris si varsat: 184.781.415,00 RON

T: 0801 000 366 / 0801 000 939 (în reţeaua Romtelecom)
    0265 200 366 / 0235 305 555 (în alte reţele decât Romtelecom)
F: 0265 200 367

Pentru sugestii şi reclamaţii competaţi formularul:

Datele dumneavoastră

Descrieţi problema pentru care ne contactaţi

Prin trimiterea prezentului document declar că îmi exprim consimţământul, în mod expres şi neechivoc, pentru ca orice date cu caracter personal, precum şi orice alte informaţii furnizate de mine, cuprinse în acest document, să intre în baza de date E.ON ENERGIE ROMANIA, a împuterniciţilor şi/sau reprezentanţilor acestora, pentru a fi prelucrate şi utilizate de acestea în orice activităţi şi scopuri legate de marketing (inclusiv primirea de apeluri în acţiuni de marketing direct, de promovare a noilor oferte, produse şi servicii) în conformitate cu legislaţia în vigoare - Legea 677/2001.

Datele personale vor putea fi folosite în relaţiile comerciale şi transferate către un alt stat, fără a fi făcute publice, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Cunosc faptul că E.ON ENERGIE ROMANIA este operator de baze de date personale. Pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediate pe adresa Str. Ciurchi nr. 146-150, 700359, Iaşi, îmi pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

  • Să obţin, o dată pe an, confirmarea faptului că datele mele sunt sau nu prelucrate;
  • Să intervin asupra datelor transmise;
  • Să mă opun prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia mea particulară.
Toate câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.